GRC'nin Tek adresine hosgeldiniz

Kartal, Istanbul

TURKEY

24/7 Support

GRC & Archer Platform

BT Strateji, Organizasyon ve Süreç Tasarımı
  • BT Stratejinin değerlendirilmesi, oluşturulması ve iyileştirilmesi
  • BT Organizasyonunun, süreçlerinin ve kontrollerin, iyi uygulamalar, uluslararası kabul görmüş çerçeve ve standartlar ve mevzuat doğrultusunda değerlendirilmesi, tasarımı ve iyileştirilmesi
  • BT Süreç olgunluk seviyelerinin değerlendirilmesi, olgunluk seviyelerine ilişkin kıyaslama yapılması ve süreçlerin iyileştirilmesi
  • BT Süreç Risklerinin değerlendirilmesi, kritik risk göstergelerinin belirlenmesi ve ısı haritalarının oluşturulması
  • BT Süreç dokümantasyonunun (politika, prosedür, iş akışı) değerlendirilmesi, oluşturulması/iyileştirilmesi
  • BT Görev tanımları ve komite çalışma esasları ile rol ve sorumlulukların değerlendirilmesi, oluşturulması ve iyileştirilmesi